Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Πρώιμη ανίχνευση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών


Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένα φαινόμενο που ανησυχεί τόσο τους γονείς των παιδιών όσο και τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν παιδιά που ενώ αντικειμενικά δεν παρουσιάζουν κάποιο κλινικό σύμπτωμα, ωστόσο δείχνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους όσο και στη σχολική τους επίδοση. Όσο τα ίδια τα παιδιά παρατηρούν ότι η σχολική τους επίδοση δεν ανταποκρίνεται στο μέσο όρο της τάξης, μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους και ως αποτέλεσμα αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα συμπεριφοράς. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η πρώιμη ανίχνευση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και η έγκαιρη παρέμβασή τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Έρευνα: Οι μαθησιακές δυσκολίες συνδέονται με το οικογενειακό εισόδημα

Είναι γνωστό πως τα παιδιά από τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα έχουν το προβάδισμα όσον αφορά την ακαδημαϊκή επιτυχία. Το τελευταίο διάστημα επιστήμονες υποστηρίζουν πως έχουν βρει το λόγο: Τα παιδιά από πλούσιες οικογένειες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερους εγκεφάλους.

Επιστήμονες από εννέα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αμερικής σε συνεργασία με σημαντικούς νευροεπιστήμονες διεξήγαγαν μια πολύ σημαντική έρευνα σχετικά με τη σύνδεση των μαθησιακών δυσκολιών και του οικογενειακού εισοδήματος, μορφωτικού επιπέδου των γονέων και της εγκεφαλικής ανάπτυξης των παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Οι σύγχρονες εξελίξεις και η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

Στο σημερινό εκπαιδευτικό και πολιτικό λόγο της σύγχρονης Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς πραγματικότητας δίνεται πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τις συζητήσεις των νέων κατευθυντήριων τάσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπου η θεώρηση της εκπαίδευσης ενηλίκων ως αναπόσπαστο στοιχείο της δια βίου μάθησης, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 

Διάβασε περισσότερα εδώ: https://goo.gl/tR1LjB

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

Κλινική Πρακτική στις Ειδικές Μαθησιακές ΔυσκολίεςΓια πρώτη φορά στην Ελλάδα, από το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΔΒΜ 2 η χρήση μονόδρομου καθρέπτη (ONE-WAY MIRROR) αξιοποιείται ως εκπαιδευτικό μέσο στην επιμόρφωση και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών στον τομέα των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.

Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που παρέχει προηγμένη εξειδίκευση και 85% κλινική πρακτική στον τομέα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Βασικός του στόχος είναι να αποτυπώσει τη φύση της εκπαιδευτικής στήριξης μαθητών κάθε βαθμίδας, αλλά και των ενήλικων με ΕΜΔ ώστε ο επιμορφούμενος να είναι σε θέση να ανιχνεύσει, να αξιολογήσει,  να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να εφαρμόσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για κάθε μαθητή με ΕΜΔ, βάσει των αρχών διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στα ενδοσχολικά πλαίσια.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://goo.gl/zQ1BrE

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

http://www.mitropolitikostudies.edu.gr/programmata-epimorfwsis/mathisiakes-dyskolies-ekmathisi-xenwn-glwsswn?utm_source=blogspot&utm_medium=bl-post&utm_campaign=xenes-glwsses

ΝΕΟ Πρωτοποριακό Διπλά Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης από το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΔΒΜ2

Το Μητροπολιτικό Κ.Δ.Β.Μ.2 συνεχίζει τον πρωτοποριακό του κύκλο Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, με ακόμη ένα πρόγραμμα που εξασφαλίζει ΔΙΠΛΗ πιστοποίηση στους συμμετέχοντες. 

Πρόκειται για ένα απαραίτητο εφόδιο για κάθε εκπαιδευτικό ξένων γλωσσών που καλείται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες κάθε μαθητή της σχολικής του τάξης που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και την ιδιαιτερότητα των μαθησιακών δυσκολιών.  

Κανείς δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα γλωσσομάθειας ως πρακτικό εφόδιο του σύγχρονου μαθητή. Ωστόσο, για ένα ποσοστό μαθητών, η διαδικασία εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, γεγονός που θέτει σημαίνον ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών.

Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών αποκαλύπτει τους κρίσιμους τομείς που δυσχεραίνουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας (μνήμη, λεξιλόγιο, μορφοσύνταξη, πραγματολογία, φωνολογικά ελλείμματα), και παρουσιάζει έμπρακτα και βιωματικά τις κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας όταν ο μαθητής παρουσιάζει ελλείμματα  σχετιζόμενα με τις ΕΜΔ. 

Εισηγήτριες του Προγράμματος θα είναι η Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Δυσλεξίας,
Δρ. Ελένη Λιβανίου, και η Δρ. Παναγιώτα Γιαννέλη, Ειδική Παιδαγωγός και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Δυσλεξίας. Θα διδάξουν με βιωματικό τρόπο την επίδραση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ) στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, καθώς και τα εργαλεία αξιολόγησης, διάγνωσης, και αποκατάστασης ΕΜΔ στις ξένες γλώσσες, σύμφωνα με τα πιο επίκαιρα επιστημονικά ευρήματα στους τομείς της Ψυχογλωσσολογίας και Ειδικής Παιδαγωγικής.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

  • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και εκμάθηση ξένης γλώσσας
  • Διαγνωστικά εργαλεία
  • Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης
  • Μελέτη περιπτώσεων στην α΄βάθμια & β΄βάθμια εκπαίδευση 
  • Στρατηγικές εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μαθητές με ΕΜΔ (τεχνικές πολυαισθητηριακής προσέγγισης)
  • Διαχείριση στην σχολική τάξη
  • Διαφοροποιημένη παιδαγωγική: τροποποιήσεις στο εκπαιδευτικό και αναλυτικό πρόγραμμ 
Η επιτυχής φοίτηση του προγράμματος επιμόρφωσης οδηγεί στη χορήγηση  

1. πιστοποιητικού του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤIΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 (αναγνωρισμένο κέντρο από τον ΕΟΠΠΕΠ) – σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας (ΕΕΔ)
2. πιστοποιητικού Pearson Assured από τον διεθνή φορέα PEARSON EDEXCELL, κορυφαίου φορέα πιστοποίησης διεθνώς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Διασύνδεσης του Μητροπολιτικού ΚΔΒΜ στο 210 3801133, Μαυροκορδάτου 1-3 Αθήνα για δηλώσεις συμμετοχής. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.
Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο «Οδυσσέας Ελύτης», Κορδιγκτώνος 16, Αθήνα                                 
Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Σάββατο, 11 Ιουνίου, 10:00-18:00 & Κυριακή, 12 Ιουνίου,
10:00-18:00

Κόστος συμμετοχής με την πιστοποίηση: 80€
Περισσότερες πληροφορίες στο:

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Συμπεριφορά στο Σχολείο: Αξιοποιούμε Δυνατότητες – Αντιμετωπίζουμε Προβλήματα


http://www.mitropolitikostudies.edu.gr/programmata-epimorfwsis/symperifora-sto-sxoleio

ΝΕΟ Πρωτοποριακό Διπλά Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης από ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΔΒΜ2

Το Μητροπολιτικό Κ.Δ.Β.Μ.2 συνεχίζει τον πρωτοποριακό του κύκλο Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, με ακόμη ένα πρόγραμμα που εξασφαλίζει ΔΙΠΛΗ πιστοποίηση στους συμμετέχοντες.

Πρόκειται για ένα απαραίτητο εφόδιο για κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να επαναφέρει την ισορροπία, να ενισχύσει την συμπερίληψη, και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του κάθε μαθητή. Η οριστική λύση στα προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στην τάξη!

Εισηγητής του Προγράμματος θα είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Εμμανουήλ Κολιάδης, και ο Δρ. Αδριανός Μουταβελής,  Σχολικός Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. Θα διδάξουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς της παιδικής ηλικίας, και τις εφαρμογές τους μέσα στην τάξη.

Οι αιτίες και οι αφορμές που οδηγούν σε προβληματικές συμπεριφορές εντός της σχολικής τάξης, τείνουν να γίνουν ολοένα και πιο σύνθετες. Η εμφάνιση συνδρόμων και προβλημάτων που συστηματικά διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της σχολικής τάξης παρεμποδίζει σημαντικά το διδακτικό έργο του σύγχρονου εκπαιδευτικού.

Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Συμπεριφορά στο σχολείο: Αξιοποιούμε δυνατότητες – Αντιμετωπίζουμε  προβλήματα αποκαλύπτει και καθορίζει τα κρίσιμα προβλήματα συμπεριφοράς που συναντά κανείς στο σχολικό περιβάλλον, και προσφέρει πολύτιμες πρακτικές υποδείξεις πρόληψης και διαχείρισης δύσκολων συμπεριφορών και φαινομένων.

Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Εισαγωγή στον Βελονισμό

http://www.mitropolitikostudies.edu.gr/programmata-epimorfwsis/velonismos?utm_source=blogspot&utm_medium=blog&utm_campaign=velonismosΕισαγωγή στον Βελονισμό


ΝΕΟ Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης από ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΔΒΜ2


 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με το Πρόγραμμα
«Eισαγωγή στον Βελονισμό» ενός σπουδαίου συστήματος αυτοϊασης και εργαλείο στα χέρια των Επαγγελματιών της Υγείας, το Μητροπολιτικό ΚΔΒΜ2  συνεχίζει τη δράση του με πρωτοποριακά Προγράμματα Επιμόρφωσης στον κλάδο της Υγείας.


Εισηγητής του Προγράμματος Βελονισμού, είναι ο Φυσίατρος/Βελονιστής/Βοτανοθεραπευτής και Ιδρυτής της Ακαδημίας Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, Δρ. Αλέξανδρος Τηλικίδης,  ο οποίος και θα εισάγει τους σπουδαστές στις σύγχρονες τεχνικές και εφαρμογές της πανάρχαιας αυτής τεχνικής ως θεραπευτικό εργαλείο.


Το παρόν πρόγραμμα καλύπτει ενότητες θεωρητικής και τεχνικής κατάρτισης, ενώ παράλληλα εστιάζει σε ζητήματα προσωπικής καλλιέργειας και αυτοΐασης. Απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους, και επαγγελματίες της υγείας, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει μία τεκμηριωμένη, συνεκτική θεώρηση του αντικειμένου. Τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.